მონაწილეობა ღონისძიებებში

რეგიონალურ და ევროპულ დონეებზე პროფესიონალთათვის და ფართო აუდიტორიებისათვის პარტნიორი ქვეყნების ლიტერატურის ცნობადობის გაზრდის მიზნით პროექტი ხელს შეუწყობს წიგნის სექტორის სპეცილიასტებს მონაწილეობა მიიღონ ევროპის სამეზობლოსა და ევროკავშირის ქვეყნებში გამართულ წიგნებთან და ლიტერატურასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებში. ასევე წამყვან ევროპულ ფესტივალებზე სპეციალური საჯარო ღონისძიებების ორგანიზებას, რომლებიც მიეძღვნება პარტნიორი ქვეყნების ლიტერატურას. ეს აგრეთვე წაახალისებს ადგილობრივ ორგანიზაციებს გაწევრიანდნენ ევროპული სივრცის ორგანიზაციებში. 
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები