საგამომცემლო შეხვედრები

საგამომცემლო-სარედაქციო ვიზიტები მოიცავს 10-მდე ევროპელი თუ რეგიონალური რედაქტორის, გამომცემლის, კულტურის სფეროში მოღვაწე ჟურნალისტის 5 დღემდე სამუშაო ვიზიტს პროექტის მონაწილე სამ ქვეყანაში. აგრეთვე შეხვედრებს დაინტერესებულ მხარეებთან და შესაძლო მონაწილეობას წიგნებთან დაკავშირებულ ადგილობრივ ღონისძიებებში (წიგნის ფესტივალები, ლიტერატურული ფესტივალები, კონფერენციები, და ა.შ.). საგამომცემლო-სარედაქციო ვიზიტები დაეხმარება საერთაშორისო პარტნიორებს უკეთესად გაეცნონ მიმდინარე ლიტერატურულ და საგამომცმელო საქმიანობებს, დაამყარონ პროფესიული კონტაქტები და წამოიწყონ ახალი ერთობლივი პროექტები.
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები