საჯარო და პოლიტიკური დებატები

თითოეული კვლევის დასრულების შემდეგ, ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციები გამართავენ ფართომასშტაბიან საზოგადო კამპანიებს, მედიისა და ფართო აუდიტორიის, აგრეთვე სექტორის, საზოგადოებისა და მუნიციპალური ორგანოებიდან შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების ჩართვით და ა.შ. ეს დისკუსიები ხაზს გაუსვამენ კვლევის შედეგებს და კონცენტრირებულნი იქნებიან შემდეგ ნაბიჯებსა და რეკომენდაციებზე პოლიტიკის მიმართ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები