სტაჟირება

ბენეფიციარი ქვეყნებიდან შერჩეულ პრაქტიკანტებს საშუალება მიეცემათ ჩაერთონ მსგავსი ორგანიზაციების ყოველდღიურ საქმიანობაში, საფუძველი ჩაუყარონ ახალ თანამშრომლობას, გაიზიარონ გამოცდილება და მეტი გაიგონ განსხვავებული მიდგომების შესახებ. ამისათვის შეთავაზებული იქნება 10 პრაქტიკანტის ადგილი რეგიონის ან ევროკავშირის პარტნიორ ორგანიზაციებში, ორკვირიანი პრაქტიკა შეეხება შემდეგ სფეროებს: კითხვის პოპულარიზაცია და თარგმანის მხარდაჭერა.  
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები