პროფესიული სწავლა

ძირითადი ტრენინგების გავლის შემდეგ, მონაწილეთა მიერ შერჩეულ პროექტებს მიეცემათ გამოცდილი კოლეგისგან პროფესიული სწავლების მიღების საშუალება სამეზობლოს ან ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში. პროფესიული სწავლების თემებს წარმოადგენს: აუდიტორიის გაფართოება, კითხვის პოპულარიზაცია და ლიტერატურული თარგმანის პოპულარიზაცია. 
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები