ხელშეკრულების პირობები


ამ ვებსაიტზე მოცემული ყველა ტექსტი და ვიზუალური მასალა, რომლებიც მომზადებულია პროექტ „წიგნის პლატფორმის'' ფარგლებში, ლიცენზირებულია შემდეგი ლიცენზიით: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. ყველა სხვა მასალის გამოყენების მიზნით გთხოვთ მიმართოთ „წიგნის პლატფორმის'' კომუნიკაციების მენეჯერს.


შენიშვნა

ეს პუბლიკაცია გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის ავტორებს და მასში გამოხატული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ევროკავშირის ოფიციალურ მოსაზრებებს.

Next Page Foundation პასუხსარაგებსგარე ექსპერტების მიერ მოწოდოდებული კვლევების, პრეზენტაციების, სატრენინგო მასალების შინაარსზე. მათ შინაარსზე პასუხსიმგებელნი არიან მხოლოდ ავტორები და გამოხატული მოსაზრებები არ აღიქმება როგორც Next Page Foundation -ის შეხედულების ამსახველი. აქედანგამომდინარე, Next Page Foundation არანაირადარაგებსპასუხსამ მასალებში გამოხატულმოსაზრებებზე თუ ინფორმაციაზე.

Next Page Foundation პასუხს არ აგებს საინფორმაციო მასალაში მითითებული გარე ვებსაიტების შინაარსზე. გარე ვებსაიტები და/ან საინფორმაციო მასალები, რომელთა მისამართებიც აქაა მოცემული, მესამე მხარის საკუთრებაა. Next Page მათ ინტერნეტმისამართებს მიუთითებს მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, რაც სულაც არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვეთანხმებით და ვიწონებთ მესამე მხარის კუთვნილ ვებსაიტს ან მის შინაარსს. აქედან გამომდინარე, Next Page Foundation არანაირად არ აგებს პასუხს მესამე მხარის საკუთრებაში მყოფ ან მის მიერ მართულ ვებსაიტებზე გამოქვეყნებულ მოსაზრებებზე, ინფორმაციაზე, პროდუქციასა თუ მომსახურებაზე.უახლესი ინფორმაცია
05/08/2014
Book Platform staff and stakeholders gathered in Tsaghkadzor, Armenia in the end of July 2014 for a week-long final self-evaluation and sustainability session on the project.
წაიკითხე მეტი
04/08/2014
Final Press-Conference of the Book Platform Project
წაიკითხე მეტი
17/07/2014
Press Release: Final Press-Conference of the Book Platform Project
წაიკითხე მეტი

მეტი სიახლეები

წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები