პარტნიორები

Next Page Foundation
www.npage.org
Armenian Literature Foundation
www.literature.am
National Publishers Association - Armenia
www.bookpublishers.am
Georgian Book Publishers and Booksellers Association
www.gpba.ge
Publishers' Forum - Ukraine
www.bookforum.com.ua
Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires
www.ceatl.eu
Eastern Partnership Culture Programme
www.euroeastculture.eu
The Delegation of the European Union to Georgia
www.eeas.europa.eu
EU Monitoring Mission in Georgia
www.eumm.eu

 

მთავარი პარტნიორები

Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia
www.culture.gov.ge
American University of Armenia
www.aua.am
The National Parliamentary Library of Georgia
www.nplg.gov.ge
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები