სომხეთი

სომხეთის საგამომცემლო სექტორი ნელი, მაგრამ მდგრადი ნაბიჯებით განაგრძობს პროგრესს. სომხეთის კანონმდებლობა ხელსაყრელია წიგნის სექტორში მოღვაწე ორგანიზაციებისათვის, მაგრამ არსებული ეკონომიკური, სოციალური და რეგიონალური რთული ვითარების გამო წიგნის გაყიდვა და კითხვის განვითარება სირთულეებთან არის დაკავშირებული. დღესდღეობით ყოველწლიურად 2500-მდე გამოცემა იბეჭდება, რაც წინა ათწლეულთან შედარებით 50%-იან ზრდას წამოადგენს. საშუალო ტირაჟი ყველა გამოცემისათვის სახელმძღვანელოების გარდა 500 ცალია. ამ პირობებში, ბიზნესის განვითარება რთულია და მაინც გამომცემლები, წიგნის გამავრცელებლები და ავტორები მცდელობას არ აკლებენ, რათა სომხური წიგნები რესპუბლიკის ყველა მოსახლეს მიაწოდონ, რათა მათი კითხვისადმი ინტერესი გამოაცოცხლონ, სომხური წიგნის 500 წლიანი ტრადიცია კვლავ განავითარონ და სომხური წიგნს საერთაშორისო რეპუტაცია შეუნარჩუნონ.
ტრენინგები

წერა მომავლისთვის

წერა მომავლისთვის: სტრატეგიული აზროვნება და სახსრების მოძიება სალიტერატურო და საგამომცემლო

მეტი ...

აუდიროტიების გაფართოების სტრატეგიები

8-9 სექტემბერი 2012, საქართველო, თანათავმჯდომარეობდნენ Johan Greiff (შვედეთი)

მეტი ...

კითხვის ხელშეწყობა

17 – 18 მაისი, 2013, ლვოვი, უკრაინა

მეტი ...

Book Platform Final Conference

19-25 July 2014 in Tsaghkadzor, Armenia

მეტი ...

 
 
 
 
საგამომცემლო შეხვედრები

ევროკავშირისა და რეგიონალური გამომცემლების, რედაქტორების, აგენტების, კულტურის სფეროში

მონაწილეობა ღონისძიებებში

მონაწილეობა ევროკავშირისა და რეგიონის შესაბამის ღონისძიებებში სპეციალური თანამშრომლობის

 
Other Public Presentations

 
Literature from Ukraine

Literature from Armenia

Armenian literature in translation

Armenian Literature Foundation and Translation support grant call 2014

მეტი ...

 
Literature from Georgia

 
კლასტერები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესეო კლასტერის არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები