უკრაინა


ტრენინგები

წერა მომავლისთვის

წერა მომავლისთვის: სტრატეგიული აზროვნება და სახსრების მოძიება სალიტერატურო და საგამომცემლო

მეტი ...

კითხვის ხელშეწყობა

17 – 18 მაისი, 2013, ლვოვი, უკრაინა

მეტი ...

Book Platform Final Conference

19-25 July 2014 in Tsaghkadzor, Armenia

მეტი ...

 
პროფესიული სწავლა

პოსტი მომზადების სქემა

ტრენინგის შემდგომი დისტანციური სწავლების სქემა 6 შერჩეული პროექტისათვის კითხვისა და წიგნის

მეტი ...

 
 
 
საგამომცემლო შეხვედრები

ევროკავშირისა და რეგიონალური გამომცემლების, რედაქტორების, აგენტების, კულტურის სფეროში

მონაწილეობა ღონისძიებებში

მონაწილეობა ევროკავშირისა და რეგიონის შესაბამის ღონისძიებებში სპეციალური თანამშრომლობის

 
 
Literature from Armenia

 
Literature from Georgia

 
კლასტერები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესეო კლასტერის არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები