საქართველო

უძველესი ქართული ხელნაწერები ჩვენი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნით თარიღდება,  როდესაც საქართველოს მიერ ქრისტიანობის მიღებამ მათი არსებობის მოთხოვნა წარმოშვა. ეს ხელნაწერები მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ მონასტრებში მრავლდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული წიგნების ბეჭდვა მე-17 საუკუნიდან იწყება, მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე ქართული ლიტერატურის უდიდეს ნაწილს ხელნაწერები შეადგენენ. პირველი ნაბეჭდი წიგნი იტალიურ-ქართული ლექსიკონი გახლდათ, რომელიც რომში დაიბეჭდა 1629 წელს. 1921 წელს საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საგამომცემლო საქმიანობის მონოპოლიზება მოხდა სახელმწიფოს მიერ. დაწესდა ცენზურა და კონტროლი. საგამომცემლო საქმიანობის წესებს სპეციალური კომიტეტი არეგულირებდა და ამ წესებს ყველა საგამომცემლო სახლი და სტამბა ემორჩილებოდა. დღეს საქართველოში ამ სფეროში 92-მდე გამომცემლობა, 66 წიგნის მაღაზია და 10-მდე ბითუმად მოვაჭრე არსებობს. მათი უმეტესობა რეგულარულად იღებს მონაწილეობას თბილისის წიგნის ფესტივალში, რომელიც ყოველწლიურად იმართება წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით. დამოუკიდებელი საგამომცემლო კომპანიებისა და ახალი გამოცემების რიცხვი (2800 2010 წელს) თანდათანობით იზრდება; მუდმივად მატულობს აგრეთვე გაყიდვების რიცხვი. 
ტრენინგები

წერა მომავლისთვის

წერა მომავლისთვის: სტრატეგიული აზროვნება და სახსრების მოძიება სალიტერატურო და საგამომცემლო

მეტი ...

აუდიროტიების გაფართოების სტრატეგიები

8-9 სექტემბერი 2012, საქართველო, თანათავმჯდომარეობდნენ Johan Greiff (შვედეთი)

მეტი ...

კითხვის ხელშეწყობა

17 – 18 მაისი, 2013, ლვოვი, უკრაინა

მეტი ...

Book Platform Final Conference

19-25 July 2014 in Tsaghkadzor, Armenia

მეტი ...

 
პროფესიული სწავლა

პოსტი მომზადების სქემა

ტრენინგის შემდგომი დისტანციური სწავლების სქემა 6 შერჩეული პროექტისათვის კითხვისა და წიგნის

მეტი ...

 
 
საჯარო და პოლიტიკური დებატები

 
საგამომცემლო შეხვედრები

ევროკავშირისა და რეგიონალური გამომცემლების, რედაქტორების, აგენტების, კულტურის სფეროში

მონაწილეობა ღონისძიებებში

მონაწილეობა ევროკავშირისა და რეგიონის შესაბამის ღონისძიებებში სპეციალური თანამშრომლობის

 
Other Public Presentations

 
Literature from Ukraine

Literature from Armenia

 
Literature from Georgia

 
კლასტერები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესეო კლასტერის არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები