დიალოგი

კლასტერის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები რეგიონში და ევროკავშირში დიალოგის გაღრმავებას უწყობს ხელს. ის ითვალისწინებს სასწავლო ვიზიტების ორგანიზებას 10-მდე წამყვანი ევროპელი რედაქტორის, გამომცემლისა და ღონისძიებათა ორგანიზატორისათვის აღნიშნულ სამ ქვეყანაში.  ასევე სომეხი, ქართველი და უკრაინელი წიგნის სპეციალისტების ხელშეწყობას რათა მონაწილეობა მიიღონ წიგნისა და ლიტერატურის  ევროპულ ღონისძიებაში. პროექტი მხარს უჭერს  პარტნიორ ქვეყნებში მოღვაწე დაინტერესებულ მხარეებსა და წამყვან საერთაშორისო და ევროპულ სივრცეში მსგავს სფეროში მოქმედ ორგანიზაციებს შორის უფრო მჭიდრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას.
საგამომცემლო შეხვედრები

ევროკავშირისა და რეგიონალური გამომცემლების, რედაქტორების, აგენტების, კულტურის სფეროში

 
მონაწილეობა ღონისძიებებში

მონაწილეობა ევროკავშირისა და რეგიონის შესაბამის ღონისძიებებში სპეციალური თანამშრომლობის

 
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები