კვლევები

კვლევა ოთხ თემას მოიცავს: 1) გამომცემლობა როგორც კულტურული ინდუსტრია, 2) კითხვა როგორც ადამიანის განვითარების ბაზისი 3) თარგმნა ბენეფიციარის ენიდან უცხო ენაზე 4) და პირიქით, უცხო ენიდან ბენეფიციარის ენაზე. კლასტერის ზოგადი შედეგი იქნება გაუმჯობესებული დიალოგი და უკეთესი კოორდინაცია შემდეგ ჯგუფებს შორის: კულტურის სფეროში მომუშავე პირები (გამომცემლები, აგენტები, ჟურნალისტები), საჯარო ორგანოები (კულტურის და საგარეო ურთიერთობების სფეროში), არასამთვარობო ორგანიზაციები (ასოციაციები, ჯგუფები) და ინდივიდუალური შემოქმედები (მწერლები და მთარგმნელები). ემპირიულ მონაცემებსა და ანალიზზე დაყრდნობით კლასტერი შექმნის საფუძველს იმისათვის, რომ საზოგადოება უკეთ ინფორმირებული გახდეს წიგნის სექტორის შესახებ. კლასტერი გვთავაზობს ახალ მიდგომას და ახალ ლექსიკას წიგნის სექტორის განსახილველად. რამნდენადაც, ამჟამად წიგნის სექტორი უმეტესწილად განიხილება, როგორც წმინდა წყლის კულტურული წამოწყება, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებასთან.
კვლევები

წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: საქართველო

წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში. წიგნის გამომცემელთა და დისტრიბუტორთა

მეტი ...

კითხვის პოპულარობისა და კითხვის ჩვევების პოლიტიკა კვლევა: საქართველო

მკითხველთა კვლევა საქართველოში. კვლევის ანგარიში

მეტი ...

 
საჯარო და პოლიტიკური დებატები

 
თემები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო თემების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
ბენეფიციარი ქვეყნები ეს ფილტრი თქვენთვის საინტერესო ქვეყნების არჩევანს ამცირებს. შეგიძლიათ ერთროულად ერთზე მეტის არჩევა.
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები