მედია

04
Aug
Final Press-Conference of the Book Platform Project

Final Press-Conference of the Book Platform Project

17
Jul
Press Release: Final Press-Conference of the Book Platform Project

Press Release: Final Press-Conference of the Book Platform Project

09
Jul
Press Release: Public Presentation and Discussion of Translations from Georgian after 1991

Press Release: Public Presentation and Discussion of the Study on Translations from Georgian after 1991

20
Jun
Press Release: Promotion of Literature in Translation workshop in Ukraine

Press Release: Promotion of Literature in Translation workshop in Ukraine

23
May
Press Release: Second Public Presentation and Discussion of The Readership Study in Georgia

Press Release: Public Presentation and Discussion of The Readership Study in Georgia

20
Feb
პრეს რელიზი: "ქართულ ენაზე 1991 წლიდან მთარგმნელობით პროცესის მიმოხილვა" კვლევის პრეზენტაცია

პრეს რელიზი: "ქართულ ენაზე 1991 წლიდან მთარგმნელობით პროცესის მიმოხილვა" კვლევის პრეზენტაცია

13
Feb
Press Release: Editorial Visits and International Workshop on Promotion of Literature in Translation Yerevan

Press Release: Editorial Visits and International Workshop on Promotion of Literature in Translation Yerevan

21
Jan
პრეს რელიზი: საჯარო დისკუსია წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში

პრეს რელიზი: საჯარო დისკუსია წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში

25
Nov
Press Release: Public Debate on “Reading and the Youth”

Press Release: Public Debate on “Reading and the Youth” to be held in Yerevan

01
Nov
უკრაინის თარგმანთა სარედაქციო ვიზიტებისა და საჯარო დისკუსიების გაშუქება მედიის მიერ.

უკრაინის თარგმანთა სარედაქციო ვიზიტებისა და საჯარო დისკუსიების გაშუქება მედიის მიერ.

მედია
საინფორმაციო ბიულეტენი
31
Mar

პროექტ „წიგნის პლატფორმის" საინფორმაციო ბიულეტენი #18

28
Feb

პროექტ „წიგნის პლატფორმის" საინფორმაციო ბიულეტენი #17

03
Feb

პროექტ „წიგნის პლატფორმის" საინფორმაციო ბიულეტენი #16

03
Jan

პროექტ „წიგნის პლატფორმის" საინფორმაციო ბიულეტენი #15

30
Nov

პროექტ „წიგნის პლატფორმის" საინფორმაციო ბიულეტენი #14

აჩვენე ყველა

წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები