Պայմաններ և պահանջներ


Այս կայքի բոլոր հրապարակումներն ու տեսանյութերը «Գրքի Հարթակ» ծրագրինն են և արտոնագրված են Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License կողմից: Մյուս բոլորնյութերի օգտագործման համար խնդրում ենք դիմել Գրքի հարթակ նախագծի կապի մենեջերին:
Նախազգուշացում

Այս հրատարակությունը ստեղծվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ: Հրատարակության բովանդակության համար պատասխանատու են միայն հեղինակները, այն ոչ մի կերպ չի արտացոլում Եվրոպական Միության տեսակետը:

«Գրքի հարթակ» կայքը ստեղծվել է Եվրոպական Միության աջակցությամբ: Կայքում զետեղված հրապարակումները բոլորովին չեն արտահայտում Եվրոպական Միության տեսակետները, դրանց համար պատասխանատվությունը կրում է միայն «Next Page» Հիմնադրամը: «Next Page» Հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում արտաքին ինտերնետ- կայքերիբովանդակության կամ տեղեկատվական նյութերի համար: Մյուս բոլոր վեբ-կայքերը և/կամ տեղեկատվական նյութերը, որոնց մենք հղում ենք անում, պատկանում են երրորդ կողմին: Այն դեպքերում, երբ NP-ն նրանցից է ներբեռնում`սոսկ տեղեկատվական նպատակներով, ապա դա չի նշանակում, որ մենք հավանություն ենքտալիս երրորդ կողմի վեբ-կայքին կամ այդ կայքի բովանդակությանը: Այսպիսով, «Next Page»-ը պատասխանատու չէ ցանկացած հայտատարության, տեղեկատվության, արտադրանքի կամ ծառայության համար, որոնք ներկայացվում են երրորդ կողմին պատկանող կամ նրա միջոցով գործող հասանելի բոլորվեբ-կայքերում:

«Next Page» հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում միջազգային փորձագետների կողմից նախագծի շրջանակում մշակված բոլոր ուսումնասիրությունների, շնորհանդեսների և ուսուցման նյութերի համար։ Դրանց բովանդակության համար  պատասխանատու են միայն հեղինակները, և դրանք  կարող են չհամապատասխանել Next Page հիմնադրամի տեսակետներին։ Հետևաբար,  Next Page հիմնադրամը պատասխանատվություն չի կրում նրանցում տեղ գտած որևէ հայտարարության և/կամ տեղեկատվության համար։
Վերջին նորությունները
05/08/2014
Book Platform staff and stakeholders gathered in Tsaghkadzor, Armenia in the end of July 2014 for a week-long final self-evaluation and sustainability session on the project.
Կարդալ ավելին…
04/08/2014
Final Press-Conference of the Book Platform Project
Կարդալ ավելին…
17/07/2014
Press Release: Final Press-Conference of the Book Platform Project
Կարդալ ավելին…

Ավելի շատ նորություններ

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ