Կարողությունների զարգացում

Կարողությունների զարգացումը ներառում է ինտերակտիվ կարճ ուսուցումներ, ուսումնական սխեմաներ և վերապատրաստման դասընթացներ: Ծրագրի տարբեր մասերը նախատեսված են բավարարելու գրքի ոլորտի բազմազան խմբերի` հրատարակիչների, մասնագիտական ասոցիացիաների, ընթերցանությունը խթանողների (գրքի տոնավաճառների և միջոցառումների կազմակերպիչներ, գրադարաններ, մշակութային հասարակական կազմակերպություններ և ամսագրեր) կարիքները: Այս հատվածամասը բաղկացած է 9 սեմինարներից` համապատասխան ուսուցողական նյութերով, 10 հեռահար ուսումնական սխեմաներից և տարածաշրջանի կամ Եվրոպական Միության երկրների գործընկեր կազմակերպություններում իրականացվող10 վերաորակավորման դասընթացներից: Ի լրումն միջազգային փորձի` կարողությունների զարգացման աշխատանքներին կներգրավվեն նաև յուրաքանչյուր երկրի տեղական փորձագետները.
Ուսուցում

Ուսուցում

Book Platform Final Conference

19-25 July 2014 in Tsaghkadzor, Armenia

ավելին ...

 
 
Թեմաներ Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող թեմաների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Շահառու երկիր Այս ֆիլտրը նեղացնում է Ձեզ հետաքրքրող երկրների շրջանակը: Միաժամանակ կարող եք ընտրել մեկից ավելին:
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ